Ưu đãi thuế cho hoạt động cải tạo chung cư cũ

(VTC News) - Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội cho bổ sung quy định phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong giai đoạn 2017-2020.

Bộ Tài chính cho biết, trước ngày 1/1/2009, Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 không quy định các chính sách ưu đãi phục vụ việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Uu dai thue cho hoat dong cai tao chung cu cu hinh anh 1

 

Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 không quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động tương tự. Chính vì vậy, ngày 3/7/2007 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Trong đó, quy định một số giải pháp về đất đai, về tài chính để khuyến khích việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Để góp phần thúc đẩy hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, nâng cao đời sống cho người dân, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội cho bổ sung quy định phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê (Nghị định số 61-CP), bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong giai đoạn 2017-2020.

Để được hưởng ưu đãi thuế này thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN