UBND TP.HCM điều chỉnh nhiệm vụ của 6 lãnh đạo
  • Zalo

UBND TP.HCM điều chỉnh nhiệm vụ của 6 lãnh đạo

Tin nhanh 24h Thứ Năm, 24/12/2020 19:33:58 +07:00
(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể,Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên Ủy viên UBND TP, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Đồng thời, ông Phong sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm và 5 năm; dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm và dài hạn của TP; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; công tác thanh tra; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất công.

UBND TP.HCM điều chỉnh nhiệm vụ của 6 lãnh đạo - 1

Trụ sở UBND TP.HCM.

Ngoài ra, ông Phong sẽ trực tiếp chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập Thành phố Thủ Đức; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM gắn với thành lập thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng giúp Chủ tịch UBND TP triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 Thành phố) và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Tài chính – ngân sách; ngân hàng; thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; triển khai Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Quản lý công chức, viên chức; văn hóa, thể dục, thể thao, Lao động – Thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hội nhập kinh tế quốc tế; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác đối ngoại; Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

Thế Quang
Bạn có cảm nghĩ gì về "UBND TP.HCM điều chỉnh nhiệm vụ của 6 lãnh đạo" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp