Tuyển sinh trường Quân đội năm 2018: Nhiều tiêu chí phụ khi xét tuyển

Giáo dụcThứ Tư, 21/03/2018 07:18:00 +07:00

Năm 2018, các trường Quân đội có sử dụng tiêu chí phụ khi xét tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các học viện, trường trong Quân đội, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội.

Việc này sẽ theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển.

1_7_1347594405_65_khaigiang16

 Năm 2018, trường Quân đội có sử dụng tiêu chí phụ khi xét tuyển. (Ảnh minh họa)

Cụ thể 3 tiêu chí phụ:

Tiêu chí 1:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Cụ thể một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng:

+ Học viện Khoa học quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2), thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh, thí sinh có điểm thi môn Sinh học cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Trường Sỹ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh, thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Trường Sỹ quan Phòng hóa: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, Hóa. Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển. Còn xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Lý, tiếng Anh, hí sinh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2:Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau. Lúc này, trường xét đến tiêu chí 2, cụ thể:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa, thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh, thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Cụ thể, một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng:

+ Học viện Khoa học quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh, thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Trường Sỹ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh, thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Trường Sỹ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3:

Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí. Cụ thể:

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa, thí sinh có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh (trừ trường Sỹ quan Phòng hóa), thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như sau:

+ Học viện Khoa học quân sự: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Học viện Quân y: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh, thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Trường Sỹ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh, thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Trường Sỹ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Chú ý: Nếu xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét.

Video: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2018

Lưu Ly

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn