Từ ngày 1/7 những tội này sẽ không bị tử hình

Từ 1/7 tới đây, nhiều tội trước đây mức cao nhất là tử hình sẽ giảm xuống còn chung thân.

 

 

Video cảnh sát vây ráp tội phạm giữa rừng cao su  

Nguồn: VnExpess
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU