Từ 1/1/2013, lương tối thiểu tăng thêm 350.000 đ/tháng

Thời sựThứ Năm, 06/12/2012 11:10:00 +07:00

(VTC News) - Từ ngày 1/1/2013, người lao động sẽ nhận mức lương tối thiểu cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

(VTC News) - Từ ngày 1/1/2013, người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động sẽ nhận mức lương tối thiểu cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2013 tới đây chia theo 4 vùng I, II, III, IV.Cụ thể, vùng I tăng từ 2 triệu đồng/tháng lên 2.350.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 1.780.000 đồng/tháng lên 2.100.000  đồng/tháng; Vùng III tăng từ 1.550.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 1.400.000 đồng/tháng lên 1.650.000  đồng/tháng.

Nghị định quy định áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Lương tối thiểu sắp tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng 

Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.


Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.


Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Bộ lao động – thương binh xã hội (LĐ-TB&XH) đã đưa ra 2 phương án để lấy ý kiến.

Theo đó, phương án cao là tăng vùng 1 từ 2 triệu đồng/tháng lên 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 từ 1,78 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 từ 1,55 triệu đồng lên 2,13 triệu đồng/tháng; và vùng 4 từ 1,4 triệu đồng lên 1,93 triệu đồng/tháng.

Phương án thấp vùng 1 tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,25 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 1,95 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Minh Quân


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn