Trung ương yêu cầu kiểm điểm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thời sựThứ Ba, 14/11/2017 17:28:00 +07:00

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc qua hai nhiệm kỳ vì đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Chiều 14/11, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo nội dung kỳ họp thứ 19. Theo đó, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của tổ chức này trong nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Hai lãnh đạo đương nhiệm là bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh uỷ và ông Nguyễn Văn Trì -  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có các vi phạm, khuyết điểm liên quan nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

hoang thi thuy loan

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan kiểm tra, mặc dù các vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xảy ra trong hai nhiệm kỳ, nhưng chủ yếu là nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được ghi nhận đã chủ động khắc phục một số vi phạm, khuyết điểm của hai nhiệm kỳ.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trọng điểm.

Video: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thích việc kỷ luật ông Đinh La Thăng

Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với một số cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cục bộ, không bình thường; thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cơ quan, tổ chức có số lượng phòng, số lượng lãnh đạo cấp phó sở, ngành và sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định.

Các vi phạm, khuyết điểm khác của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc được chỉ ra là: Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, không phù hợp quy hoạch; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc còn buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm đối với một số dự án, công trình trọng điểm, gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

uy ban kiem tra trung uong

Kỳ họp thứ 19 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.  

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, ông Phạm Văn Vọng - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (đến tháng 2/2015), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Vọng cũng chịu trách nhiệm với vai trò chủ trì để Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương một số dự án có sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

Ông Phùng Quang Hùng - Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 9/2015) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngoài ra, với cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, ông Hùng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh; để UBND tỉnh phê duyệt dự án vi phạm pháp luật, không phù hợp với quy hoạch; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thanh toán trùng chi phí đầu tư gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ông Hùng cũng thiếu trách nhiệm trong việc quyết định giao chủ đầu tư dự án không có năng lực; phê duyệt đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao chỉ định thầu một số dự án trọng điểm trái quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Cơ quan kiểm tra nêu rõ, những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, của ông Phạm Văn Vọng và ông Phùng Quang Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

nguyen van tri 3

Ông Nguyễn Văn Trì - Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 

Ông Nguyễn Văn Trì - Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy qua hai nhiệm kỳ; chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình trọng điểm.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Nguyễn Văn Trì kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy hai nhiệm kỳ theo thẩm quyền.

Phạm Thịnh

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn