Trong 10 giây, bạn có thể tìm số thay thế dấu chấm hỏi?

Xác định quy luật của các chữ số trong hình dưới đây để tìm ra dấu chấm hỏi.

 

Bình luận

Tin tức - Sự kiện