• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Trẻ em Trung Quốc khấu đầu trước cha mẹ trước khi vào lớp 1

Các em bé khấu đầu trước cha mẹ

Các em bé khấu đầu trước cha mẹ

Cảm xúc khó tả của những đứa trẻ khi ngày đầu đi học

Cảm xúc khó tả của những đứa trẻ khi ngày đầu đi học

Nhiều bé không tránh khỏi nước mắt

Nhiều bé không tránh khỏi nước mắt

Mẹ lau nước mắt cho con trai

Mẹ lau nước mắt cho con trai

Các học sinh khấu đầu trước cha mẹ khi chuẩn bị ngày đầu tiên đến trường

Các học sinh khấu đầu trước cha mẹ khi chuẩn bị ngày đầu tiên đến trường

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất