• Zalo

TP.HCM nghiên cứu đồng bộ cảnh quan ven 2 bờ sông Sài Gòn

Bất động sản Thứ Bảy, 20/04/2019 07:34:00 +07:00

UBND TP.HCM sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương cùng thực hiện để đồng bộ về cảnh quan cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các quận, huyện liên quan về quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường cảnh quan dọc tuyến sông Sài Gòn.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND quận, huyện liên quan rà soát, đánh giá tổng thể 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn từ huyện Củ Chi đến Quận 7. Nội dung rà soát, đánh giá cần tập trung vào mối quan hệ, tính kết nối về giao thông, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất 2 bên bờ sông.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu có sự tham gia của các chuyên gia, kết hợp với học tập kinh nghiệm về quy hoạch, thiết kế đô thị và tổ chức quản lý, khai thác cảnh quan sông nước tại một số thành phố trên thế giới.

quy-hoach-ven-song-sai-gon

UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát 50 đồ án quy hoạch dọc sông Sài Gòn đã được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình UBND lập điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn. UBND TP.HCM sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương cùng thực hiện để đồng bộ về cảnh quan cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND 9 quận, huyện gồm: 1, 2, 4, 7, 12, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Thạnh, Thủ Đức lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang bờ sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện có liên quan tổ chức lập và công bố mép bờ cao quy hoạch sông Sài Gòn đối với các khu vực chưa công bố.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện có liên quan đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông Sài Gòn, phù hợp với điều kiện thực tế, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

quy-hoach-song-sai-gon1

 UBND TP.HCM sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương cùng thực hiện để đồng bộ về cảnh quan cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

Đồng thời, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố có nhiệm vụ tổ chức lập Đề án “Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Nội dung đề án cần rà soát hiện trạng sử dụng đất 2 bên bờ sông, xác định những khu vực đất đang do nhà nước quản lý, đất của người dân đang sử dụng để lên phương án khai thác hợp lý; định hướng phát triển các ngành - lĩnh vực nhằm đề xuất các giải pháp toàn diện trong khai thác và bảo vệ môi trường, không gian cảnh quan dọc sông Sài Gòn.

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố đề xuất các chính sách phù hợp, thu hút đầu tư tham gia để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổ chức, tạo lập không gian cảnh quan bờ sông.

Nhật Linh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin