• Zalo

TP.HCM có 156 lãnh đạo chưa đủ điều kiện chức danh

Thời sựThứ Tư, 20/11/2019 14:53:00 +07:00

Đối với các lãnh đạo không đủ điều kiện và vi phạm trình tự, thủ tục bổ nhiệm, Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu TP.HCM miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại…

Thanh tra Bộ Nội vụ TP.HCM vừa chỉ ra những hạn chế trong việc tuyển dụng công chức, sắp xếp cán bộ trong giai đoạn 2016-2018 và yêu cầu thành phố kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại.

Theo cơ quan này, TP.HCM có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Trong 346 trường hợp đặc biệt được tuyển dụng công chức, thanh tra sở phát hiện 13 công chức chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

sonoivuhop2_uzen

 Chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Đối với 104 trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, TP.HCM có 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 người giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường chuyển lên cấp huyện chưa đủ 60 tháng công tác, 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Ngoài ra, TP.HCM còn 5 phòng, ban chuyên môn có số lượng cấp phó vượt quá quy định. Bên cạnh đó, 8 cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố còn sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ tại kỳ thi tuyển dụng năm 2016, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tuyển dụng sau thời điểm có thông báo tuyển dụng công chức. Ngoài ra, đáp án thi không được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt và đáp án thi của một số câu môn kiến thức chung không có thang điểm chi tiết.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức. Đối với các công chức không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của bộ chuyên ngành, TP.HCM cần rà soát và xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đối với vị trí lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, TP.HCM buộc phải miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định khi phát hiện các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được. 

Chánh thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND TP.HCM chấm dứt việc sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !