Toàn cảnh chỉ tiêu tuyển sinh ngành quân đội năm 2012

(VTC News)- Ngày 23/2, ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng đã công bố toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường quân đội năm 2012

Học viện Kỹ thuật Quân sự: 1657 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo kỹ sư cho quân đội 387, đào tạo kỹ sư hệ dân sự 850, khối thi A; đào tạo cao đẳng hệ dân sự 420, xét tuyển khối thi A.

Học viện Quân y: 740 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội - Bác sĩ Quân y 190; các ngành đào tạo đại học hệ dân sự 550, khối thi A, B.

Học viện Khoa học Quân sự: 250 chỉ tiêu, trong đó: Các ngành đào tạo đại học cho quân đội 100 khối thi A, D1,2,3,4; các ngành đào tạo đại học hệ dân sự 150, khối thi D1,2,3,4.

Học viện Biên phòng: 650 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 360, đào tạo đại học cho Bộ Công an 240, khối thi C; đào tạo cao đẳng cho quân đội 50, xét tuyển.

Học viện Hậu cần: 852 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 402; đào tạo đại học hệ dân sự 250; đào tạo cao đẳng hệ dân sự 200, khối thi A.

Học viện Phòng không - Không quân: 360 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 320, khối thi A; đào tạo cao đẳng cho quân đội 40, xét tuyển.

Học viện Hải quân: 380 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 350, khối thi A; đào tạo cao đẳng cho quân đội 30, xét tuyển.

Trường Đại học Chính trị: 370 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 300 khối thi A, C; đào tạo đại học cho Bộ Công an 70, khối thi C.

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn: 750 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội 400, khối thi A; đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở 80, đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở 270, khối thi C.

Trường Đại học Nguyễn Huệ: 705 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội 365, đào tạo đại học cho Bộ Công an 60, khối thi A; đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở 100, đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở 180, khối thi C.

Trường Sĩ quan Pháo binh: 125 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội 95, khối thi A; đào tạo cao đẳng cho quân đội 30, xét tuyển.

Trường Sĩ quan Công binh: 285 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cấp phân đội cho quân đội 85, khối thi A; đào tạo cao đẳng hệ dân sự 200, xét tuyển.

Trường Sĩ quan Thông tin: 476 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 146, khối thi A; đào tạo cao đẳng cho quân đội 30, đào tạo cao đẳng, hệ dân sự 300, xét tuyển.

Trường Sĩ quan Không quân: 150 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội - phi công quân sự 50, khối thi A; đào tạo cao đẳng cho quân đội 100, xét tuyển.

Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội: 200 chỉ tiêu, đào tạo đại học hệ dân sự 200, khối thi C, N, R.

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa: 605 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo đại học cho quân đội 155, đào tạo đại học hệ dân sự 250 khối thi A; đào tạo cao đẳng hệ dân sự 200, xét tuyển.

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp: 30 chỉ tiêu, đào tạo đại học cho quân đội, khối thi A.

Trường Sĩ quan Đặc công: 30 chỉ tiêu, đào tạo đại học cho quân đội, khối thi A.

Trường Sĩ quan Phòng hóa: 30 chỉ tiêu, đào tạo đại học cho quân đội, khối thi A.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng: 250 chỉ tiêu, đào tạo cao đẳng hệ dân sự, xét tuyển khối thi A, D1.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN