Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

xây mới

Nhà hỗ trợ dân, mới xây đã sập

Nhà hỗ trợ dân, mới xây đã sập

Ðoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc vừa phát hiện hàng loạt sai phạm trong chính sách “Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc...