phổ điểm thi đại học

'Thi cử như hiện nay thì chúng ta chỉ tạo ra một lối học đối phó'

06:58 13/07/2018

Nếu đề thi tư duy thì người dạy sẽ tư duy và sẽ có một thế hệ trò, thế hệ làm người tư duy đúng nghĩa, còn nếu thi cử như hiện nay thì chúng ta chỉ tạo ra một lối học đối phó, không hiệu quả, ảnh hưởng đến tư duy của một thế hệ trước mắt cũng như lâu dài.

Phân tích phổ điểm thi THPT Quốc gia theo khối thi giữa năm 2017 và 2016

17:56 07/07/2017

Ngày 7/7, Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi THPT quốc gia theo các khối A, B, C, D và A1, kèm dữ liệu so sánh của năm 2016.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng