Nhân sự bầu Chủ tịch nước - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Nhân sự bầu Chủ tịch nước trên VTC News

Hôm nay, Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Dự kiến chiều nay (22/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ trình bày dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.
Chuẩn bị kỹ nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu

Chuẩn bị kỹ nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết, việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của Đảng và Nhà nước nên cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định.
Quốc hội bỏ phiếu kín bầu thêm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu thêm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Sáng nay 27/7, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch nước

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch nước

Chiều 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc các tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đề cử nhân sự duy nhất vào chức vụ Chủ tịch nước

Đề cử nhân sự duy nhất vào chức vụ Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang là người duy nhất được đề cử trong danh sách trình Quốc hội để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội khóa XIV sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước và sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ theo quy định.
Quốc hội khóa XIV dành 6 ngày quyết định nhân sự cấp cao

Quốc hội khóa XIV dành 6 ngày quyết định nhân sự cấp cao

Kỳ họp thứ nhất QH khoá XIV sẽ dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước với việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp tục được Trung ương giới thiệu

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp tục được Trung ương giới thiệu

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm tiếp tục được Ban chấp hành Trung ương giới thiệu để bầu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV.
Bộ máy lãnh đạo cấp cao được Quốc hội bầu đến hết ngày 9/4

Bộ máy lãnh đạo cấp cao được Quốc hội bầu đến hết ngày 9/4

Đến hết ngày 9/4, Quốc hội đã thông qua kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng cùng 41 nhân sự cấp cao.
Vì sao bầu các nhân sự chủ chốt vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13?

Vì sao bầu các nhân sự chủ chốt vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13?

vì sao Quốc hội cuối nhiệm kỳ lại bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ?