Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ trên VTC News

Đề xuất Uỷ viên Bộ Chính trị chủ động từ chức khi uy tín thấp

Đề xuất Uỷ viên Bộ Chính trị chủ động từ chức khi uy tín thấp

Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi không đủ điều kiện, uy tín.