Đại học Huế xét tuyển bố sung 2018

Đại học Huế xét tuyển bổ sung đợt 1 hơn 300 chỉ tiêu

17:45 10/08/2018

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ chính quy các trường đại học và phân hiệu trực thuộc với hơn 300 chỉ tiêu theo phương thức dựa trên kết quả học tập.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng