Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

cướp tiệm vàng tây ninh

Dùng súng cướp tiệm vàng trong 40 giây

Dùng súng cướp tiệm vàng trong 40 giây

Camera tại tiệm vàng Minh Phụng ghi nhận toàn bộ diễn biến khống chế, đập tủ, gom vàng rồi rời đi khỏi tiệm vàng của nhóm cướp bịt mặt chỉ diễn ra trong vòng 40 giây.