Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

công nhân bị đá vùi lấp

Một công nhân bị đá vùi lấp

Một công nhân bị đá vùi lấp

Trong lúc 4 công nhân đang khoan đá để đánh mìn khai phá tại mỏ đá Mỹ Trang thì bất ngờ hàng chục khối đá lớn từ trên cao đổ xuống, làm 1 người tử vong