Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo chấm lại - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo chấm lại trên VTC News

Chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức ở Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế

Chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức ở Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế

Theo kết quả chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức ở Đà Nẵng năm 2018 thì có 11 bài vi phạm quy chế thi.