Cắt hợp đồng 1400 giáo viên - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Cắt hợp đồng 1400 giáo viên trên VTC News

UBND tỉnh Cà Mau: 'Thông tin cắt hợp đồng 1.400 giáo viên là sai sự thật'

UBND tỉnh Cà Mau: 'Thông tin cắt hợp đồng 1.400 giáo viên là sai sự thật'

UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau bị chấm dứt hợp đồng là không đúng.
Sở Giáo dục Cà Mau bác tin hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng

Sở Giáo dục Cà Mau bác tin hơn 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau khẳng định thông tin tỉnh cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên là không chính xác.
Cà Mau sẽ cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên

Cà Mau sẽ cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên

Ngành giáo dục Cà Mau còn thiếu trên 1.900 biên chế nhưng tỉnh vẫn quyết định cắt hợp đồng 1.405 giáo viên vì những thầy, cô giáo này do các trường tự nhận vào làm việc.