bất ly thân

Vì sao chiếc điện thoại của Tổng thống Obama 'bất khả xâm phạm'?

02:00 16/05/2016

Nhà Trắng từng cải tổ toàn diện về công nghệ thông tin cuối năm 2015, nhưng bước chuyển mình này không thể chạm tới chiếc Black Berry.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng