Thủ tướng: Xin ý kiến rộng rãi chuyên gia và nhân dân về xây dựng đặc khu kinh tế

Thời sựThứ Tư, 11/07/2018 10:33:00 +07:00

Thủ tướng cho biết sẽ xin ý kiến rộng rãi các cán bộ lão thành cách mạng, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân về xây dựng đặc khu kinh tế.

Chiều 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (viết tắt là đặc khu kinh tế) chủ trì họp Ban Chỉ đạo.

thutuong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ xin ý kiến rộng rãi các cán bộ lão thành cách mạng, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân về xây dựng đặc khu kinh tế. (Ảnh: VGP)

Cuộc họp nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của cán bộ lão thành, các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân để tiếp tục xây dựng các phương án phù hợp thực hiện chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế theo Hiến pháp, các Nghị quyết của Đảng, luật pháp có liên quan, xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội.

Trước đó, sáng 11/6, với 423 đại biểu tán thành (chiếm 85,63% tổng số đại biểu), tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa 14 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh lùi thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu).

Trong số 432 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (chiếm 87,45% tổng số đại biểu Quốc hội) đã có tới 423 đại biểu tán thành việc lùi thời gian xem xét, thông qua dự án luật về đặc khu kinh tế (chiếm 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội), 8 đại biểu không tán thành (chiếm 1,62% tổng số đại biểu Quốc hội) và 1 đại biểu không biểu quyết (chiếm 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dự án Luật Đặc khu kinh tế được trình ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017), sau đó được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Ngoài ra, kết quả tổng hợp ý kiến các vị đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 23/5 cũng như góp ý bằng văn bản về dự án luật cho thấy đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật và cho rằng dự thảo Luật Đặc khu kinh tế đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ và có nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nên ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau.

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật Đặc khu về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (dự kiến khai mạc tháng 10/2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công 3 đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Lưu Thủy
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !