Thủ tướng phân công thành viên chuẩn bị báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời sựThứ Hai, 26/02/2018 15:42:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các phiên họp sắp tới.

Cụ thể, đối với Phiên họp thứ 22 (từ 12 - 16/3/2018), Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật cảnh sát biển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về một số nội dung dự thảo Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

ttgnguyenxuanphuc

 Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các phiên họp sắp tới. (Ảnh: Q.H)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật đo đạc và bản đồ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật cạnh tranh.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật quản lý phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Đối với Phiên họp thứ 23 (từ 10 - 18/4/2018), Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị Báo cáo (lần 2) về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đơn vị - hành chính kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình về dự án Luật đặc xá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa nhà nước giai đoạn 2011-2016"; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật chăn nuôi; Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật trồng trọt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về các đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Lưu Thủy
Bình luận
vtc.vn