Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Pháp luật phải bảo đảm công lý và lẽ phải

(VTC News) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật và pháp luật phải bảo đảm được công lý, lẽ phải.

Tối 9/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng sự kiện này cũng đã góp phần xây dựng hình ảnh Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực thi quyền làm chủ, quyền tự do của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng nhìn lại gần 30 năm Đổi mới vừa qua, những bước phát triển vượt bậc của nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, mà bản chất là tăng cường dân chủ, bảo đảm dân chủ.

Dân chủ và pháp quyền gắn bó chặt chẽ, biện chứng, không tách rời nhau; dân chủ phải đi liền với kỷ luật, kỷ cương.

Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải.

Quyền làm chủ, quyền tự do của người dân phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật. 

Điều này đòi hỏi chúng ta phải tích cực hơn nữa trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và đẩy mạnh triển khai thực hành Hiến pháp năm 2013, đảm bảo dân chủ, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao giải cho cá nhân đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao giải cho cá nhân đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, cấp ủy, chính quyền ở địa phương tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm cụ thể hóa đúng nội dung, tinh thần của Hiến pháp, bảo đảm xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Cần đảo đảm quyền dân chủ, tự do của người dân và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thứ hai là tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ ba là tập trung đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực pháp luật, pháp chế, tư pháp. Bộ Tư pháp cần phối hợp với các Bộ, ngành, trong đó hợp tác chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao trong việc việc đào tạo thẩm phán, tuyển chọn thẩm phán, với Liên đoàn luật sư Việt Nam trong việc đào tạo đội ngũ luật gia, luật sư giỏi, am hiểu luật pháp quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, có đủ năng lực hoạt động trên trường quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và công dân Việt Nam.

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của toàn dân tộc vì một nước Việt Nam - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao giải cho cá nhân đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Đồng thời, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” đã trao 8 Giải C, 5 Giải B, 5 Giải A cho các tập thể. Trao Giải Nhất cho 4 cá nhân. Trao Giải Nhì cho 10 cá nhân.

Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN