• Zalo

Thử thách IQ: So tài cao thấp xem ai là người logic nhất với 4 câu đố khó nhằn

Thư giãn Thứ Ba, 15/06/2021 12:00:00 +07:00

Câu đố nào bên dưới làm khó bạn nhất?

Thử thách IQ: So tài cao thấp xem ai là người logic nhất với 4 câu đố khó nhằn - 1

Bức ảnh này có tổng cộng bao nhiêu hình vuông?

Thử thách IQ: So tài cao thấp xem ai là người logic nhất với 4 câu đố khó nhằn - 2

Đồng hồ thứ 5 sẽ hiển thị mấy giờ?

Thử thách IQ: So tài cao thấp xem ai là người logic nhất với 4 câu đố khó nhằn - 3

Có tất cả bao nhiên con số trong bức ảnh?

Thử thách IQ: So tài cao thấp xem ai là người logic nhất với 4 câu đố khó nhằn - 4

Ấm trà А có thể chứa 32 tách trà. Ấm trà В có thể chứa bao nhiêu tách trà? 

Cersei (Brightside)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp