Báo Điện tử VTC News

Thu ngân sách vượt cao – thu nhập người dân không tăng


(VTC News) – Thu ngân sách vượt cao – thu nhập người dân không tăng, nợ đọng thuế cũng không ít… là những nhận định của ĐBQH khi thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.


Tham gia thảo luận ở hội trường về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 (ngày 11/6), ĐB Nguyễn Hữu Đức (Bình Định) cho rằng, kinh tế tăng trưởng, nhưng chủ yếu bỏ ra nhiều vốn, tỷ lệ lạm phát tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách năm 2010 vượt 27,4% so với dự toán - song thu nhập thực tế của dân cư không tăng, tính bền vững của nguồn thu ngân sách chưa cao.

Theo ĐB Đức, kết quả tăng trưởng cần đánh giá thực chất, cần rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. Cùng với đó, phân tích dự báo một cách toàn diện hơn, đầy đủ hơn những yếu tố tác động đến nguồn thu ngân sách, đặc biệt là giá cả một số mặt hàng trên thế giới để số vượt thu phản ánh đúng thực chất từ tăng trưởng nội tại của nền kinh tế, không phải do dự báo chưa sát tình hình.

ĐB Nguyễn Hữu Đức cũng nêu, thu ngân sách vượt cao so với dự toán, song nợ đọng thuế cũng không ít. Đến cuối tháng 12/2010, nợ đọng thuế nội địa gần 27 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2009. Số nợ quá hạn với cơ quan hải quan gần 5.800 tỷ đồng vượt 9% so với năm 2009.

“Như vậy, cần có giải pháp một cách hữu hiệu để thu khoản nợ đọng thuế này” – ĐB Đức đặt vấn đề.
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Ảnh: Internet) 

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Ảnh: Internet) 


Theo ĐB Đức thì những nội dung trên đã được các cơ quan của Quốc hội nhiều lần thể hiện trong các Báo cáo trình Quốc hội, tuy nhiên, sự khắc phục chưa nhiều nên rất khó đánh giá nhận xét, khó cho việc đặt lòng tin vào sự chính xác của Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010 trình Quốc hội với những khoản thu, chi đã thực hiện rồi.


Cũng bày tỏ sự băn khoăn về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, ĐB Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hoá) cho rằng, hiện nay càng ngày càng tăng chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng trong báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010 thì có 8/12 chương trình mục tiêu quốc gia không đạt được mục tiêu đề ra và nói chung hầu hết các chương trình có vấn đề về mặt hiệu quả.

“Chính phủ nên đánh giá lại và quyết toán đánh giá như thế nào về 12 chương trình mục tiêu quốc gia này, chúng ta có đạt được mục tiêu đặt ra đúng theo lộ trình hay không? Đã gọi là chương trình mục tiêu quốc gia thì phải có mục tiêu, nó phải có thời gian, có lộ trình. Không thể chương trình mục tiêu quốc gia kéo hết giai đoạn này đến giai đoạn khác, kéo qua năm này qua năm khác, hiệu quả như thế nào, kết quả đến đâu, đạt được bao nhiều % của mục tiêu đó thì chúng ta không đề ra được” – ĐB Lợi phân tích.

ĐB Lợi đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá rõ chương trình mục tiêu quốc gia để thấy được chương trình nào cần thiết thì thực hiện tiếp.

“Trong 16 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới, chúng tôi thấy rằng rất nhiều chương trình mục tiêu quốc gia có cùng mục tiêu mà nằm ở nhiều chương trình, dẫn đến cùng một nội dung chương trình (cho chương trình nông nghiệp, nông thôn, cho đời sống, cho an sinh xã hội) nhưng rất nhiều các bộ, ngành tập trung để cùng giải quyết cho nên chi phí quản lý, vấn đề chồng chéo, hiệu quả của các chương trình đánh giá không rõ” – ĐB Lợi nêu.

Kiều Minh


Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU