Thông tin đáng mừng cho người mua nhà khi dừng gói 30.000 tỷ đồng

(VTC News) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện việc triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và một số đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về chỗ ở.

 

 

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này. Ngày 15/5/2013, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.


Theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì việc giải ngân gói tín dụng này sẽ kết thúc khi giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (chậm nhất đến ngày 01/6/2016 sẽ kết thúc). Mặt khác, theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước (văn bản số 8730/NHNN-VP ngày 13/11/2015 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) thì: “phần dư nợ vay của khách hàng được giải ngân từ ngày 01/6/2016 trở về trước sẽ được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình, phần dư nợ được giải ngân sau ngày 01/6/2016 sẽ áp dụng lãi suất vay thông thường theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký của khách hàng và ngân hàng cho vay”.

Việc Ngân hàng Nhà nước dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ kể từ ngày 01/6/2016 và khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn mà sau thời điểm này chưa được giải ngân thì lãi suất cho vay sẽ được tính theo lãi suất thỏa thuận đã tạo ra nhiều ý kiến lo ngại, băn khoăn trong dư luận và người được vay vốn.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 01/6/2016 và khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn mà sau thời điểm này chưa được giải ngân hoặc chưa giải ngân hết thì lãi suất cho vay của phần vốn chưa giải ngân sẽ tính theo lãi suất thỏa thuận là đã nằm trong tính toán từ trước của Ngân hàng Nhà nước (đã được quy định trong Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước cũng như đã thể hiện trong hợp đồng vay vốn) và phù hợp với quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành.

Ngoài ra, để bảo đảm sự nhất quán và ổn định đối với chính sách hỗ trợ nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết theo hướng sau ngày 01/6/2016 mà chưa giải ngân hết gói hỗ trợ này thì kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Trường hợp không thể kéo dài thời hạn giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng thì Ngân hàng Nhà nước cần hướng dẫn giải quyết theo hướng sau thời hạn 01/6/2016 thì các khách hàng vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đã được cam kết cho vay vốn ưu đãi mà chưa giải ngân hết thì được tiếp tục vay vốn ưu đãi theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất.


Châu Anh


Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU