Thời sự

Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Đề nghị cảnh cáo nguyên Bí thư Hậu Giang, nguyên Phó ban Tổ chức TƯ Trần Lưu Hải

Thứ Năm, 01/12/2016 17:27:00 +07:00

Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị cảnh cáo nguyên Bí thư Hậu Giang, nguyên Phó ban Tổ chức TƯ Trần Lưu Hải.

Từ ngày 28 đến 30/11/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng như sau:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 8 - Ảnh: ubkttw.vn

1. Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015:

Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, ông Huỳnh Minh Chắc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

2. Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020:

Trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, ông Chánh có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

Ông Chánh cũng mắc sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định.

Là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, ông Chánh đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

3. Ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương:

Ông Trần Lưu Hải đã thiếu trách nhiệm khi ký công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Hải có khuyết điểm trong việc ký văn bản trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.

4. Ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Ông Bùi Cao Tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu nội dung công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

trinh xuan thanh

Trịnh Xuân Thanh

5. Bà Trần Thị Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Bà Trần Thị Hà có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.

6. Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Trần Anh Tuấn có vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho Trịnh Xuân Thanh.

Ông Tuấn cũng thiếu kiên quyết, không đề xuất, kiến nghị với Bộ Công thương để thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

7. Ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Ông Nguyễn Duy Thăng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Những vi phạm, khuyết điểm của các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật:

- Cảnh cáo ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Khiển trách bà Trần Thị Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho biết các vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục.

Video: Những câu hỏi lớn từ vụ án Trịnh Xuân Thanh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

- Xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm không kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng theo quy định của Bộ Chính trị; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương công chức và đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho Trịnh Xuân Thanh; thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Trịnh Xuân Thanh.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chưa kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong Bộ tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng.

"Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của Bộ Nội vụ. UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời", thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Minh Đức
Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi gần chùa ở Thái Nguyên

17:14 01/12/2016

Mở chiếc làn ở ven đường gần chùa Đán, bà Xuân thấy một bé gái đang nằm bên trong, sức khỏe yếu ớt.

Giang hồ lừa đảo trên xe buýt: Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu công an xử lý

17:12 01/12/2016

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM điều tra, củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, cướp tiền, hành hung hành khách trên xe buýt.

Ảnh: Lo phải thi lại, hàng trăm người dân đi đổi giấy phép lái xe từ mờ sáng

17:11 01/12/2016

Lo sợ phải thi lại lý thuyết nếu chậm đổi giấy phép lái xe, nhiều người dân ở Hà Nội vội vàng làm thủ tục dẫn đến tình trạng quá tải.

Quy định chuyển đổi giấy phép lái xe bị 'tuýt còi': Bộ GTVT phản ứng thế nào?

16:55 01/12/2016

Bộ GTVT đã nhận được văn bản từ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Thông tư số 58 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đồng ý sửa đổi thông tư này.

Lũ tràn về miền Trung, 1 người chết, 2 người mất tích

15:44 01/12/2016

Mưa lớn liên tục 2 ngày nay khiến nước lũ trên các sông ở Bình Định, Quảng Ngãi tiếp tục dâng cao, đã có 3 người chết và mất tích.

CSGT truy bắt xe 'hết đát' trên phố Sài Gòn

15:36 01/12/2016

Xe máy hết đát, chở hàng cồng kềnh, phóng bạt mạng trên đường phố đang là nỗi khiếp sợ của người dân Sài Gòn.

Xe tải gây tai nạn đánh rơi đạm bỏ chạy, dân tranh nhau đem về nhà

15:25 01/12/2016

Chiếc xe tải bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm giao thông đã làm rơi 10 bao đạm xuống đường, nhiều người dân nhìn thấy đã chạy đến chất lên xe máy đem về.

Những đứa trẻ bất hạnh ở gia đình bố xơ gan, mẹ chết không có tiền mua quan tài chôn cất

14:02 01/12/2016

Mẹ của chị Bé buồn rầu kể về số phận hẩm hiu của người con gái, "khi chết đi cũng không có ngay một cỗ quan tài, đến cái giường nằm cũng phải đi mượn hàng xóm".

Thấy cô gái này vùng chạy khỏi chốn lao tù, mới hiểu phần nào giá trị của tự do

13:08 01/12/2016

Giây phút được trả tự do nhiều người từng rơi vào vòng lao lý nghẹn ngào trong vòng tay chào đón của người thân.

Thi thể thủ môn đội bóng đá ở Lâm Đồng tự nổi lên mặt nước

13:03 01/12/2016

Sau khi bị đuối nước tại hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), thi thể của cầu thủ bóng đá đội Lâm Đồng đã tự nổi lên mặt nước qua 4 ngày tìm kiếm.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng