• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Thiếu tướng Belarus duyệt đội danh dự Quân đội Việt Nam

Thiếu tướng Gura Aleksandr Nikolaevich, Chủ nhiệm Tổng cục công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus sang thăm Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thiếu tướng Gura Aleksandr Nikolaevich, Chủ nhiệm Tổng cục công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus sang thăm Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đón Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich sáng 8/10

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đón Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich sáng 8/10

Thiếu tướng Aleksandr nhận hoa chào mừng

Thiếu tướng Aleksandr nhận hoa chào mừng

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich làm lễ chào cờ

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich làm lễ chào cờ

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ đón Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ đón Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich

Thiếu tướng Aleksandr cùng Thượng tướng Ngô Xuân Lịch duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Thiếu tướng Aleksandr cùng Thượng tướng Ngô Xuân Lịch duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Thiếu tướng Aleksandr duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam

Thiếu tướng Aleksandr duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam

Sĩ quan đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước khi diễn ra lễ đón

Sĩ quan đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước khi diễn ra lễ đón

Sĩ quan đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước khi diễn ra lễ đón

Sĩ quan đội danh dự chỉnh đốn trang phục trước khi diễn ra lễ đón

Các thành viên đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Các thành viên đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đội hình nghiêm trang trong lễ đón Thiếu tướng Aleksandr, Bộ Quốc phòng Belarus

Đội hình nghiêm trang trong lễ đón Thiếu tướng Aleksandr, Bộ Quốc phòng Belarus

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ đón Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ đón Thiếu tướng Aleksandr Nikolaevich

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi hội đàm với đoàn Chủ nhiệm Tổng cục công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi hội đàm với đoàn Chủ nhiệm Tổng cục công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch trong buổi tọa đàm

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch trong buổi tọa đàm

Thiếu tướng Aleksandr trong buổi tọa đàm

Thiếu tướng Aleksandr trong buổi tọa đàm

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với phía Belarus sáng 8/10 (Tùng Đinh/Thực hiện)

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với phía Belarus sáng 8/10 (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất