Thanh tra công bố hàng loạt sai phạm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lên tiếng

Giáo dụcThứ Sáu, 10/03/2017 17:38:00 +07:00

Trước những kết luận của Thanh tra Chính phủ về hàng loạt sai phạm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã lên tiếng.

Liên quan đến thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015  tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCN), Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHCN Lê Sỹ Tùng cho biết, đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong quản lý tài chính.

Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được hoàn thiện vào ngày 21/9/2016 và từ đó đến nay, Viện đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

20170310153446-vien-han-lam-khcn

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: “Giai đoạn 2011-2015 công tác quản lý tài chính, tài sản của Viện Hàn lâm KHCN đã đạt được kết quả bước đầu, tiết kiệm, hạn chế lãng phí, tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị, góp phần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị theo nhiệm vụ được Chính phủ giao. Qua thanh tra chưa phát hiện thất thoát ngân sách, tài sản công”.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Viện cơ bản thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo quy hoạch, bước đầu đáp ứng được mục tiêu đầu tư.

Khi được giao vốn đã triển khai, phân bổ vốn đúng nguyên tắc và hướng dẫn, đôn đốc kịp thời, các dự án đã triển khai thức hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch. Các dự án đều bám sát mục tiêu và định hướng phát triển của đơn vị.

Ông Lê Sỹ Tùng cho biết qua quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ Viện Hàn lâm KHCN vẫn còn một số những hạn chế, thiếu sót, cần khắc phục trong thời gian tới.

Viện chưa giao đầy đủ dự toán thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc theo quy định, lựa chọn chủ đầu tư dự án chưa phù hợp, phân chia gói thầu không hợp lý, công tác mua sắm vật tư, hóa chất cho các đề tài còn thiếu sót về lựa chọn đơn vị cung cấp…

Công tác lập dự án đầu tư còn hạn chế, làm tăng chi phí xây dựng dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật Nhiệt đới” lên 732.269 triệu đồng, tại một số gói thầu của các đơn vị trực thuộc, Thanh tra Chính phủ đã giảm trừ giá trị thanh toán là 3,4 tỉ đồng.

Chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót tại Viện Hàn lâm KHCN, Thanh tra Chính phủ kết luận là do các dự án được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 có sự trượt giá vật tư, tỷ giá biến động mạnh, chế độ tiền lương thay đổi nên phải tính toán điều chỉnh bù giá, kéo dài thời gian thi công.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo của Viện trong quản lý tài chính, tài sản còn chưa đồng bộ, thiếu thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc phối hợp thực hiện giữa các Ban, đơn vị thuộc Viện trong quản lý tài sản, tài chính chưa chặt chẽ. Một số nhà đầu tư, nhà thầu chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, năng lực còn hạn chế.

Video: Chân dung 5 nhà khoa học Việt Nam lọt top ảnh hưởng nhất thế giới

Ông Lê Sỹ Tùng thông tin thêm từ kết quả thanh tra, để đảm bảo hoạt động quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc theo quy định, Viện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công các quản lý tài chính, tài sản; tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót.

Viện cũng đã phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, thống nhất phương án tiếp tục phân bổ vốn đầu tư hằng năm để đẩy nhanh tiến độ các sự án, phát huy được hiệu quả, tránh lãng phí.

Đồng thời Viện cũng đã kiểm tra, rà soát các dự án đang thi công dở dang, xác định rõ các công trình, dự án thực sự cần thiết, xây dựng phương án bố trí vốn để hoàn thành trước, rà soát hồ sơ quản lý chất lượng đối với từng gói thầu, công trình, xác định lại giá trị gói thầu, công trình trước khi lập hồ sơ thanh toán.

Vũ Vũ
Bình luận
vtc.vn