Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản phạm luật

(VTC News) – Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiên quyết thu hồi các mỏ có vi phạm Luật Khoáng sản hiện hành, trước mắt phải xử lý 28 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sai phạm đã được phát hiện.

Thanh tra Chính phủ vừa văn bản thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2009 đến 2013, đặc biệt là sau khi Luật Khoáng sản năm 2010 được ban hành, Bộ TN&MT đã tham mưu, đề xuất, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản. 

Tuy nhiên, tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn còn chậm so với kế hoạch phê duyệt; hoạt động rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản chưa kịp thời, chất lượng nội dung một số văn bản còn hạn chế, chưa rõ ràng, chưa đồng bộ và chưa phù hợp với Luật Khoáng sản hiện hành.

              Thanh tra Chính phủ đề nghị phải kiên quyết thu hồi các mỏ khai thác khoáng sản phạm luật. Ảnh minh họa 

Thanh tra Chính phủ đề nghị phải kiên quyết thu hồi các mỏ khai thác khoáng sản phạm luật. Ảnh minh họa 


Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng, hoạt động khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động cấp phép, nguồn thu tiền cấp quyền, phát triển kinh tế-xã hội; chưa thực hiện tốt trong công tác hướng dẫn một số địa phương về khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ...

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý khoáng sản đối với các sở, ban ngành cũng như việc cấp phép, quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa sông, ven biển, xuất khẩu cát nhiễm mặn. 

Bộ TN&MT báo cáo chính phủ để trình Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn bất cập, khó khả thi theo quy định của Luật Khoáng sản như: Điều 5 quy định quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; Điều 20 về kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Điều 49 quy định về phê duyệt trữ lượng khoáng sản, vai trò, tổ chức Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia…

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cần xử lý theo thẩm quyền và phối hợp với UBND các tỉnh xử lý đối với 28 doanh nghiệp có vi phạm mà Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Địa chất- Khoáng sản đã ghi nhận.

“Rà soát lại các giấy phép khoáng sản, kiên quyết thu hồi đối với các mỏ có vi phạm các quy định về thu hồi giấy phép theo Luật Khoáng sản hiện hành; gia hạn hoặc làm thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản đối với giấy phép hết hạn; xử lý theo thẩm quyền và phối hợp với UBND các tỉnh xử lý đối với 28 doanh nghiệp có vi phạm, khuyết điểm theo biên bản kiểm tra, xác minh mà Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Địa chất- Khoáng sản đã ghi nhận,” văn bản của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ TN&MT trường thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong phân giao nhiệm vụ xác định, tính tiền điều tra thăm dò….và các nội dung tồn tại, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Minh Quyết
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN