Thanh tra Bộ GD-ĐT: Lạm thu, dạy thêm học thêm vẫn diễn biến phức tạp

Thanh tra Bộ GD-ĐT nhìn nhận tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm học thêm vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu tiếp tục triển khai công tác thanh tra dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học.

Theo báo cáo, từ đầu năm học đến nay, hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra như Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi,…

Qua đó nhiều sở đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm như Thanh Hóa, Hà Giang, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng,…đảm bảo trật tự, kỷ cương trong việc dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học được cải thiện.

Tuy vậy, vẫn còn một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm-học thêm vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, dạy thêm – học thêm trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Video: Bài phát biểu đầu năm của phụ huynh về lạm thu gây 'bão mạng'

>>> Đọc thêm: Kỷ luật hiệu trưởng dùng 'tiểu xảo' để lạm thu

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU