Tổng cục thuế

Tăng thu hơn 1.600 tỷ đồng qua thanh tra thuế

Cụ thể, cơ quan thuế đã thanh tra 737 doanh nghiệp với tổng số thuế tăng thu là 631 tỷ đồng, bằng 99,4% so với 3 tháng đầu năm 2015, giảm lỗ 1.786,7 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp ngân sách 118,7 tỷ đồng (bằng 18,8% tổng số thuế kiến nghị tăng thu qua thanh tra).

Kiểm tra tại trụ sở đối với 5.773 doanh nghiệp (đạt 7% nhiệm vụ kiểm tra) với tổng số thuế tăng thu là 979 tỷ đồng, bằng 112,1% so với 3 tháng đầu năm 2015, giảm lỗ 1.172 tỷ đồng, giảm khấu trừ 127,7 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp ngân sách 381,3 tỷ đồng (bằng 39% tổng số thuế kiến nghị tăng thu qua kiểm tra).

Thu Thủy
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh