Tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0% hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19

Tài chínhThứ Bảy, 09/05/2020 12:52:10 +07:00

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 05 quy định về tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0% hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 - 1

 

Thông tư được ban hành theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Số tiền tái cấp vốn tối đa là 16.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn 0% và lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/7/2020.

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân theo quy định cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Trường hợp đến hết ngày 31/7, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận thì chậm nhất đến ngày 15/8, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết. 

NHNN xử lý rủi ro đối với khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại điểm b khoản 3 Mục IV Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và các quy định của pháp luật liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5/2020.

(Nguồn: Kinh tế Đô thị)
Bình luận
vtc.vn