Sai phạm liên tiếp, NXB Văn hóa – Thông tin bị đề nghị dừng hoạt động

Thời sựThứ Năm, 11/12/2014 09:40:00 +07:00

Với nhiều sai phạm, NXB Văn hóa - Thông tin bị đề nghị tạm dừng dừng hoạt động để chấn chỉnh hoạt động của NXB

(VTC  News) - Với nhiều sai phạm, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin bị đề nghị tạm dừng dừng hoạt động để chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo để xảy ra sai phạm.

Ngày 10/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 3611/BTTTT-CXBIPH gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin vì những sai phạm liên tiếp của nhà xuất bản (NXB) này trong thời gian qua.
Sách do NXB Văn hóa - Thông tin thực hiện chưa đăng ký xuất bản 
Cụ thể, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trước những sai phạm liên tiếp của NXB Văn hóa – Thông tin như: in nội dung vi phạm tại cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh; sai  phạm nội dung thông tin trong cuốn “25 tướng lĩnh Việt Nam”,... Bộ TT&TT đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng hoạt động xuất bản của NXB Văn hóa – thông tin để:
1. Kiện toàn tổ chức hoạt động của NXB cho phù hợp với quy định của Luật Xuất bản.
2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Tổng biên tập của NXB theo quy định; 
3. Chấn chỉnh công tác tổ chức, điều hành hoạt động của NXB; 
4. Chỉ đạo NXB xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực bổ sung cho NXB;
5. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Lãnh đạo NXB đối với những sai phạm của Nhà Xuất bản.

Lan Uyên
Bình luận
vtc.vn