• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Rùng mình xem biệt kích Lebanon ăn rắn sống

Theo truyền thống của thế giới Ả Rập, người đàn ông chỉ có thể cho thấy sức mạnh của mình khi ăn thịt con rắn sống

Theo truyền thống của thế giới Ả Rập, người đàn ông chỉ có thể cho thấy sức mạnh của mình khi ăn thịt con rắn sống

Điều đó cũng được áp dụng đối với các binh sỹ thuộc lực lượng biệt kích Lebanon

Điều đó cũng được áp dụng đối với các binh sỹ thuộc lực lượng biệt kích Lebanon

Ngoài ra, các binh sỹ này còn có nhiều kỹ năng chiến đấu khác

Ngoài ra, các binh sỹ này còn có nhiều kỹ năng chiến đấu khác

Di chuyển bằng dây mang theo tư trang và vẫn có thể bắn súng

Di chuyển bằng dây mang theo tư trang và vẫn có thể bắn súng

Binh sỹ kéo chiếc xe tải chạy băng băng

Binh sỹ kéo chiếc xe tải chạy băng băng

Một binh sỹ biệt kích Lebanon xé miếng thịt rắn tươi

Một binh sỹ biệt kích Lebanon xé miếng thịt rắn tươi

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất