Rợn người nhìn rắn rồng xanh nuốt sống ếch rừng

(VTC News) - Những con ếch vẫn còn sống quẫy đạp vô vọng trong cổ họng những sát thủ tàn độc nhất của tự nhiên và bị nuốt chửng trong khi vẫn còn sống.

Tùng Đinh

Rắn đen không độc nuốt chửng con ếch chỉ trong 1 cú đớp

Rắn đen không độc nuốt chửng con ếch chỉ trong 1 cú đớp

Con ếch nằm vô vọng trong cổ họng của rắn

Con ếch nằm vô vọng trong cổ họng của rắn

Với khả năng mở hàm đến 180 độ, mọi thức ăn đều được rắn nuốt dễ dàng

Với khả năng mở hàm đến 180 độ, mọi thức ăn đều được rắn nuốt dễ dàng

Chỉ còn cặp chân của con ếch nằm bên ngoài miệng rắn

Chỉ còn cặp chân của con ếch nằm bên ngoài miệng rắn

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Không giống rắn đen, rồng xanh là một trong những loài rắn độc nhất, chúng cũng có sở thích ăn ếch

Không giống rắn đen, rồng xanh là một trong những loài rắn độc nhất, chúng cũng có sở thích ăn ếch

Tuy nhiên, trước khi nuốt chửng con môi rồng xanh dùng răng nanh tiêm nọc độc vào con ếch

Tuy nhiên, trước khi nuốt chửng con môi rồng xanh dùng răng nanh tiêm nọc độc vào con ếch

Sau đó lựa để đưa con rắn vào miệng đang há rộng

Sau đó lựa để đưa con rắn vào miệng đang há rộng

1 con ếch chưa bao giờ là đủ, rồng xanh liên tục đi săn những con ếch để lấp cái bụng đói khi không có cơ hội săn được con mồi lớn

1 con ếch chưa bao giờ là đủ, rồng xanh liên tục đi săn những con ếch để lấp cái bụng đói khi không có cơ hội săn được con mồi lớn

   
Rắn đen không độc nuốt chửng con ếch chỉ trong 1 cú đớp

Rắn đen không độc nuốt chửng con ếch chỉ trong 1 cú đớp

Con ếch nằm vô vọng trong cổ họng của rắn

Con ếch nằm vô vọng trong cổ họng của rắn

Với khả năng mở hàm đến 180 độ, mọi thức ăn đều được rắn nuốt dễ dàng

Với khả năng mở hàm đến 180 độ, mọi thức ăn đều được rắn nuốt dễ dàng

Chỉ còn cặp chân của con ếch nằm bên ngoài miệng rắn

Chỉ còn cặp chân của con ếch nằm bên ngoài miệng rắn

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Cú kết ấn tượng với chiếc chân cuối cùng chờ được nuốt vào bụng

Không giống rắn đen, rồng xanh là một trong những loài rắn độc nhất, chúng cũng có sở thích ăn ếch

Không giống rắn đen, rồng xanh là một trong những loài rắn độc nhất, chúng cũng có sở thích ăn ếch

Tuy nhiên, trước khi nuốt chửng con môi rồng xanh dùng răng nanh tiêm nọc độc vào con ếch

Tuy nhiên, trước khi nuốt chửng con môi rồng xanh dùng răng nanh tiêm nọc độc vào con ếch

Sau đó lựa để đưa con rắn vào miệng đang há rộng

Sau đó lựa để đưa con rắn vào miệng đang há rộng

1 con ếch chưa bao giờ là đủ, rồng xanh liên tục đi săn những con ếch để lấp cái bụng đói khi không có cơ hội săn được con mồi lớn

1 con ếch chưa bao giờ là đủ, rồng xanh liên tục đi săn những con ếch để lấp cái bụng đói khi không có cơ hội săn được con mồi lớn

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN