Rộ tin đồn xây cáp treo tại Hang Sơn Đoòng, bộ VHTT&DL lên tiếng

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên đã đề cập tới thông tin tỉnh Quảng Bình dự kiến cho xây cáp treo tại Hang Sơn Đoòng.

Nói về vai trò và ý nghĩa của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt là Hang Sơn Đoòng và yêu cầu bảo tồn, khai thác khu vực Vườn quốc gia nói chung và Hang Sơn Đoòng nói riêng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên khẳng định: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là di sản đặc biệt của quốc gia, đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất trong hệ thống hang động của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, ở vùng lõi của di sản cần được bảo vệ, có giá trị tiêu biểu và nổi bật, được đánh giá là hang động tự nhiên lớn nhất và có giá trị thẩm mỹ cao, là niềm tự hào của người Việt Nam.

Ro tin don xay cap treo tai Hang Son Doong, bo VHTT&DL len tieng hinh anh 1

 Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên. 

Vì vậy, mọi hoạt động ảnh hưởng, tác động đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói chung và Hang Sơn Đoòng nói riêng đều phải hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản, các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo vệ di sản.

Quan điểm của Bộ VHTT&DL là việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn đi đôi và gắn liền với việc phát huy giá trị của di sản, phục vụ con người, mang lại lợi ích về kinh tế, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật di sản văn hóa và Công ước quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Tuy nhiên, đối với một khu vực có giá trị đặc biệt và nhạy cảm như Hang Sơn Đoòng cũng như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì việc đầu tư, phát triển, trong đó có dự án xây dựng cáp treo phải có ý kiến của Bộ VHTT&DL và các cơ quan liên quan, đồng thời phải báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường và văn hóa-xã hội của cả khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.

>>> Đọc thêm: Quảng Bình bác thông tin xây cáp treo vào Sơn Đoòng

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU