Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp điều chỉnh ra sao?

Giáo dụcThứ Hai, 28/05/2018 10:50:00 +07:00

Năm 2018, Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT có nhiều điều chỉnh so với năm trước.

Cụ thể: Quy chế thi THPT Quốc giaxét công nhận tốt nghiệp THPT có nhiều điều chỉnh so với năm trước như:

- Thí sinh tự do không phải nộp Giấy khai sinh trong Hồ sơ đăng ký dự thi.

- Chấm thi bài thi tự luận: bài thi được chấm theo thang điềm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 là, tròn đến 0,25).

- Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm tại khoản 6 điều 49.

Thay thế quy định chưa hợp hiến “Tước quyền vào học” và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo” bằng quy định “Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

t1_bvij

 Điều chỉnh quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp. (Ảnh minh họa)

- Bổ sung quy định liên quan đến kinh phí cho cán bộ trường đại học, cao đẳng về coi thi tại địa phương - tại khoản 3 Điều 53 cho phù hợp với phương thức tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia.

Kinh phí cho cán bộ, giảng viên đại học, học viện các trường đại học, cao đẳng được Bộ GD-ĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành.

- Ngoài ra, sửa đổi một số cụm từ để đảm bảo chính xác về mặt thuật ngữ và phù hợp thực tế.

Những sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích: Đảm bảo phù hợp hơn với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật; đảm bảo công bằng về quyền lợi hợp pháp của các đối tượng thuộc diện chính sách trong công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT; Thực hiện đơn giản hóa về thủ tục hành chính, phù hợp với cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho thí sinh đăng ký và tham dự kỳ thi THPT Quốc gia; Đảm bảo công bằng hơn trong chấm thi.

Video: Những mốc thời gian thi THPT Quốc gia thí sinh phải nhớ

Lưu Ly
Bình luận
vtc.vn