Quảng Ninh có cách làm sáng tạo được Trung ương đánh giá cao

(VTC News) - Sáng nay (13/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 90.000 đảng viên của 20 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh); Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương đã về dự.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) - Ảnh MK  

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) - Ảnh MK  


Phát biểu với đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, những thành tựu mà Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là sự kế thừa, phát huy những thành tựu quan trọng của các nhiệm kỳ trước, là kết tinh của sự nỗ lực, chủ động, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao.
Cùng với đó là sự ghi nhận, ủng hộ của Trung ương, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với những quyết sách lớn. Các đồng chí đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi đưa ra những giải pháp đột phá, những mô hình mới, những cách làm sáng tạo được Trung ương đánh giá cao, là kinh nghiệm hay cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham khảo. 
Từ đó ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là một trong những cực tăng trưởng của các tỉnh Bắc Bộ, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, đóng góp quan trọng vào những thành tựu có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới xây dựng đất nước cả về thực tiễn và lý luận.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV (nhiệm  kỳ 2015 - 2020) 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 


Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt hoanh nghênh và biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua.
Những thành tựu trên rất đáng phấn khởi, tự hào, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá Quảng Ninh còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: kinh tế - xã hội tuy có bước phát triển tích cực, song chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững. 
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; chênh lệch thu nhập còn lớn. Ô nhiễm môi trường, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu còn đem lại nhiều rủi ro cho đời sống và sản xuất của nhân dân. An ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp. 
Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 tuy đã tuy đã tạo được dấu ấn tốt nhưng chưa đáp ứng được mong mỏi của Nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nơi, có lúc còn hình thức, chưa sát thực tiễn.
Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn để xây dựng Nghị quyết Đại hội sát hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.
Theo đó, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình động lực mang tính liên kết vùng, kết nối quốc tế, như: đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không; hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, thương mại, kinh tế biển; hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn... 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công, mô hình mới mà Quảng Ninh đã và đang thực hiện nhận được sự hài lòng của nhân dân. Quan tâm đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Tập trung khai thác lợi thế của vùng Di sản Hạ Long, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Đặc khu kinh tế Vân Đồn để phát triển Quảng Ninh trở thành địa bàn động lực. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao tỷ trọng, chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. 
Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, tăng xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến. Phát triển hợp lý công nghiệp khai khoáng theo hướng bền vững. Cơ cấu lại nông nghiệp đảm bảo phát triển toàn diện cả về nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Có giải pháp đột phá về phát triển kinh tế biển.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về dự và chỉ đạo Đại hội - Ảnh MK 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về dự và chỉ đạo Đại hội - Ảnh MK 


Phát huy những thành quả về đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời có giải pháp hiệu quả để thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh. Chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công; tích cực giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Xây dựng đề án tổng thể về bảo vệ môi trường, khắc phục cơ bản những hậu quả do hoạt động khai thác than qua hàng trăm năm để lại; chủ động ứng phó và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, thân thiện. 
Quảng Ninh cần quán triệt sâu sắc tính chất trọng yếu, nhạy cảm về quốc phòng an ninh, trật tự của địa bàn tỉnh. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Gắn phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững với giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trọng tâm là đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
Với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Đồng thời, Đại hội cũng có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Minh Khang
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức 24h hôm nay - Tin tức Thể Thao - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG. Cập nhật Tin tức World Cup 2018 mới nhất. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
BIDV Vietinbank Vinamilk Benh vien da khoa Phu Tho Borona
BIDV Vietinbank Vinamilk Benh vien da khoa Phu Tho Venesa