Ông Trương Minh Tuấn thành tân Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông

Thời sựThứ Bảy, 09/04/2016 11:20:00 +07:00

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã được Quốc hội bầu vào vị trí Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

(VTC News) - Ông Trương Minh Tuấn đã được Quốc hội bầu vào vị trí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sáng nay (9/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trương Minh Tuấn vào vị trí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, 85,85% đại biểu Quốc hội đã tán thành bầu ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Trương Minh Tuấn được giới thiệu làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
Ông Trương Minh Tuấn trở thành Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  
Tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Trương Minh Tuấn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960, quê ở Đồng Hới – Quảng Bình.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Tuấn là Thứ trưởng bộ này.

Ngoài ra, ông Trương Minh Tuấn đã trải qua các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Tuấn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Sáng nay 9/4,  Quốc hội bầu ông Trương Minh Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Video: Chủ tịch Quốc hội trao hoa chúc mừng 21 thành viên chính phủ mới được bổ nhiệmPhạm Thịnh


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn