Ông Trần Quốc Vượng

Trần Quốc Vượng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đại diện cho thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên. Ông từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2007-2011), Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII (2007-2011) tỉnh Lai Châu, khóa XIII (2011-2016) tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Quốc Vượng

Ngày sinh: 5/2/1953

Quê quán: xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X, XI, XII

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Tóm tắt quá trình công tác:

Trước tháng 11/2006: Là Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

11/2006: Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2007 - 2011: Được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 7/2011: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

5/2013: Được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

7/2011: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Cuối tháng 7/2017: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư.

2/3/2018: Bộ Chính trị họp, quyết định: Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

9/5/2018: Thôi giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.