Ông Phùng Quang Thanh

Ông Phùng Quang Thanh là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông mang quân hàm Đại tướng và từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (2006–2016), Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (2001–2006), Ủy viên Bộ Chính trị khóa X và XI, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, XII, XIII.

Họ và tên: Phùng Quang Thanh

Sinh ngày 2/2/1949.

Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:11/6/1969.

Trình độ học vấn: Đại học Quân sự.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác:

Tháng 7/1967: Tham gia cách mạng.

1997: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

1998: Thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 25/6/2003: Thăng cấp quân hàm Thượng tướng.

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 28/6/2006: tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 7/2007: Thăng quân hàm Đại tướng.

Ngày 2/8/2007: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Ngày 8/4/2016: Được Quốc hội khóa XIII miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.