• Zalo

Cảm tác Hội Lim: Say má đỏ, rượu cay...

Ống kính bạn đọc Thứ Năm, 25/02/2010 09:31:00 +07:00

"Đến hẹn lại lên" - câu hẹn bao đời của người Kinh Bắc để rồi cứ mỗi Giêng Hai, lại trở về trao duyên, lại giã bạn đêm trăng, lại ra ngõ mà trông.

"Đến hẹn lại lên" - câu hẹn bao đời của người Kinh Bắc, để rồi cứ mỗi Giêng Hai, người ta lại trở về say má đỏ, say trầu cay trăng tỏ, say người ngoan nền nã bén duyên... cho đến khi giã bạn cứ ra ngõ mà trông.

Thèm câu hát xưa... 
Đưa nhau về Hội Lim ta tìm mong thấy 
Má đỏ hây hây...
rượu say... 
trầu cay...
trăng tỏ. 
 Bóng liền anh ngả gió trúc đào
 Nón quai thao nghiêng vành xuân ngỏ
Tứ thân liền chị vịn vào. 
Đến hẹn lại lên... 
 lỡ ngày, sai nhịp...
Quan họ ối a.
 Dãi dầu dấu chân ở lại
Giã bạn mải miết tình tang. 
Giá em đừng hát hay 
Giá em đừng nền nã 
Đừng áo tứ thân, đừng khăn mỏ quạ
Đừng hát câu "người ở đừng về" 
Thì miếng trầu bớt cay, chén trà xanh bớt chát.
 Thì người ngoan ngừng hát
Và rỗi hơi ai lại phải lòng 
 Để bây giờ ra ngõ, em đứng mà trông.

Hà Thành (thực hiện)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục