Nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đại hội Đảng XII sẽ diễn ra từ 20 -  28/1/2016 trong sự chờ đợi của nhân dân cả nước.

1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Nguồn: TTXVN
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN