• TRANG CHỦ
  • Bất động sản

Nhà chọc trời Trung Quốc: Điềm gở báo suy thoái?

Tòa nhà Equitable Life (1873), với chiều cao gần 43,3m, là tòa nhà chọc trời đầu tiên của thế giới. Tuy nhiên, công trình này lại gắn liền với khởi đầu cuộc suy thoái của kinh tế Mỹ kéo dài suốt 5 năm, từ 1873 đến 1878.

Tòa nhà Equitable Life (1873), với chiều cao gần 43,3m, là tòa nhà chọc trời đầu tiên của thế giới. Tuy nhiên, công trình này lại gắn liền với khởi đầu cuộc suy thoái của kinh tế Mỹ kéo dài suốt 5 năm, từ 1873 đến 1878.

Hai tòa nhà Auditorium, khánh thành năm 1889 ở Chicago và New York World, khánh thành năm 1890 ở New York có liên quan tới cuộc khủng hoảng ngân hàng Anh xảy ra vào năm 1890 và thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Hai tòa nhà Auditorium, khánh thành năm 1889 ở Chicago và New York World, khánh thành năm 1890 ở New York có liên quan tới cuộc khủng hoảng ngân hàng Anh xảy ra vào năm 1890 và thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong năm 1893, 3 tòa nhà chọc trời Masonic Temple (hơn 92m), Manhattan Life (hơn 106m) và Milwaukee City Hall (gần 108m) khánh thành, đi cùng là cuộc khủng hoảng của ngành đường sắt Mỹ và chuỗi các ngân hàng gặp khó khăn.

Trong năm 1893, 3 tòa nhà chọc trời Masonic Temple (hơn 92m), Manhattan Life (hơn 106m) và Milwaukee City Hall (gần 108m) khánh thành, đi cùng là cuộc khủng hoảng của ngành đường sắt Mỹ và chuỗi các ngân hàng gặp khó khăn.

Tòa nhà Park Row (hơn 119m) và Philadelphia City Hall (gần 156m) khánh thành vào năm 1901 – năm xảy ra cuộc khủng hoảng đầu tiên của thị trường chứng khoán trên sàn NYSE.

Tòa nhà Park Row (hơn 119m) và Philadelphia City Hall (gần 156m) khánh thành vào năm 1901 – năm xảy ra cuộc khủng hoảng đầu tiên của thị trường chứng khoán trên sàn NYSE.

Tòa nhà Single (gần 187m) và MetLife (hơn 213m) đều hoàn thành năm 1907. Cùng với nó là cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ sau khi thị trường chứng khoán New York suy giảm gần 50%.

Tòa nhà Single (gần 187m) và MetLife (hơn 213m) đều hoàn thành năm 1907. Cùng với nó là cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ sau khi thị trường chứng khoán New York suy giảm gần 50%.

Tòa nhà 40 Wall Street, cao gần 283m, khánh thành năm 1929, Chrysler cao gần 319m, năm 1930 và Empire State cao 381m, năm 1931 gắn liền với cuộc Đại suy thoái kéo dài từ năm 1929 đến 1933.

Tòa nhà 40 Wall Street, cao gần 283m, khánh thành năm 1929, Chrysler cao gần 319m, năm 1930 và Empire State cao 381m, năm 1931 gắn liền với cuộc Đại suy thoái kéo dài từ năm 1929 đến 1933.

Tòa nhà World Trade Center, với hai giai đoạn xây dựng hoàn tất vào 1972 và 1973, cùng Sears Tower khánh thành năm 1974 liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và toàn cầu giai đoạn 1973-1975.

Tòa nhà World Trade Center, với hai giai đoạn xây dựng hoàn tất vào 1972 và 1973, cùng Sears Tower khánh thành năm 1974 liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và toàn cầu giai đoạn 1973-1975.

Petronas Towers, hơn 452m, được xem là biểu tượng của Malaysia, từng là tòa nhà cao nhất thế giới, hoàn thành năm 1997 và kéo theo đó là cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á trong 2 năm 1997-1998.

Petronas Towers, hơn 452m, được xem là biểu tượng của Malaysia, từng là tòa nhà cao nhất thế giới, hoàn thành năm 1997 và kéo theo đó là cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á trong 2 năm 1997-1998.

Tòa nhà Taipei 101, cao hơn 509m, khởi công năm 1999 và hoàn thiện năm 2004. Công trình này gắn liền với giai đoạn bong bóng công nghệ và suy thoái kinh tế diễn ra vào đầu những năm 2000.

Tòa nhà Taipei 101, cao hơn 509m, khởi công năm 1999 và hoàn thiện năm 2004. Công trình này gắn liền với giai đoạn bong bóng công nghệ và suy thoái kinh tế diễn ra vào đầu những năm 2000.

Burj Khalif, tòa nhà hiện vẫn đang giữ kỷ lục cao nhất thế giới, với chiều cao hơn 828m, được xây vào năm 2007 và khánh thành năm 2010. Cùng với nó là cuộc Đại suy thoái kéo dài suốt 3 năm xây dựng công trình.

Burj Khalif, tòa nhà hiện vẫn đang giữ kỷ lục cao nhất thế giới, với chiều cao hơn 828m, được xây vào năm 2007 và khánh thành năm 2010. Cùng với nó là cuộc Đại suy thoái kéo dài suốt 3 năm xây dựng công trình.

Tòa nhà Shanghai Towers, cao gần 632m, vừa mới khánh thành, là tòa nhà vao nhất Trung Quốc và cao thứ hai thế giới, nhưng được dự báo sẽ kéo theo một cuộc suy thoái kinh tế mới.

Tòa nhà Shanghai Towers, cao gần 632m, vừa mới khánh thành, là tòa nhà vao nhất Trung Quốc và cao thứ hai thế giới, nhưng được dự báo sẽ kéo theo một cuộc suy thoái kinh tế mới.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất