Ngành Tư Pháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(VTC News) - Ngày 24/8, Bộ Tư Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư Pháp (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường đã tóm lược lại lịch sử 70 năm qua của ngành Tư Pháp, đồng thời nhấn mạnh vào vai trò của ngành đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.
Theo Bộ Trưởng Hà Hùng Cường, với vị thế là cơ quan trọng yếu của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục hành trình củng cố vững chắc những thành quả đổi mới của gia đoạn trước, đồng thời bắt đầu triển khai những nhiệm vụ mới đã và đang được định hướng trong Chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong bối cảnh hiện nay.
Ngành Tư pháp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất 

Ngành Tư pháp vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất 

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan tư pháp, nhất là ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan tư pháp, khắc phục sự bất cập, chưa tương xứng, chưa phù hợp giữa mô hình tổ chức, số lượng, chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức so với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc đào tạo nguồn thẩm phán, kiểm sát viên; phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam đào tạo đội ngũ luật sư bảo đảm nguyên tắc tranh tụng đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013, quan tâm đào tạo các Luật sư  giỏi, am hiểu pháp luật quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, có thể hoạt động trên trường quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và công dân Việt Nam trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của ngành Tư Pháp trong suốt 70 năm qua khi đã đồng hành cùng cả nước trên suốt chặng đường đấu tranh của toàn thể dân tộc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở Bộ Tư Pháp cần “bám sát đường lối, chủ trương của Đảng; bảo vệ chủ quyền, quyền công dân và con người; phát hiện và đề xuất với Chính phủ những chính sách pháp lý phù hợi với thực tiễn.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đánh giá cao vai trò của ngành Tư pháp trong việc triển khai các chiến lược về cải cách pháp luật; giải quyết vấn đề tranh chấp quốc tế. 
Ngoài ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc đào tạo nguồn cán bộ cho ngành tư pháp cần được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược; đảm bảo cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn đạo đức nghề nghiệp ngày càng cao.

M.Chiến
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN