• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Ngắm những nữ sinh đẹp nhất Thành Vinh

Trần Hà Uyên (SBD 27)

Trần Hà Uyên (SBD 27)

Phan Hồng Vân (SBD 28)

Phan Hồng Vân (SBD 28)

Phạm Hương Giang (SBD 31)

Phạm Hương Giang (SBD 31)

Sau vòng sơ khảo, các nữ sinh sẽ bước vào nội dung trình diễn trên bãi biển trước khi 20 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng thi tạo dáng trên đường phố.

Sau vòng sơ khảo, các nữ sinh sẽ bước vào nội dung trình diễn trên bãi biển trước khi 20 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng thi tạo dáng trên đường phố.

Nguyễn Phượng Hồng (SBD 40)

Nguyễn Phượng Hồng (SBD 40)

Nguyễn Kim Ngân (SBD 17)

Nguyễn Kim Ngân (SBD 17)

Nguyễn Khánh Huyền (SBD 12)

Nguyễn Khánh Huyền (SBD 12)

Nguyễn Huyền Trang (SBD 29)

Nguyễn Huyền Trang (SBD 29)

Nguyễn Hương Trà (SBD 33)

Nguyễn Hương Trà (SBD 33)

Lê Thị Ngọc (SBD 03)

Lê Thị Ngọc (SBD 03)

Hồ Huyền Trang (SBD 19)

Hồ Huyền Trang (SBD 19)

Công Thị Mỹ Linh (SBD 25)

Công Thị Mỹ Linh (SBD 25)

Cao Thị Quyên (SBD 42)

Cao Thị Quyên (SBD 42)

Vũ Trà My ( SBD 20)

Vũ Trà My ( SBD 20)

Trần Thị Tố Tâm (SBD 26)

Trần Thị Tố Tâm (SBD 26)

Trần Thị Thu Thảo (SBD 04)

Trần Thị Thu Thảo (SBD 04)

Trần Phương Thảo (SBD 36)

Trần Phương Thảo (SBD 36)

Trần Hương Ly (SBD 32)

Trần Hương Ly (SBD 32)

Trần Hoài Linh (SBD 16)

Trần Hoài Linh (SBD 16)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất