• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Lính Mỹ, Philippines luyện võ, múa kiếm trong tập trận hải quân chung

Các tàu chiến Mỹ tham gia tập trận cùng tàu Hải quân Philippines

Các tàu chiến Mỹ tham gia tập trận cùng tàu Hải quân Philippines

Các tàu chiến Mỹ tham gia tập trận cùng tàu Hải quân Philippines

Các tàu chiến Mỹ tham gia tập trận cùng tàu Hải quân Philippines

Các tàu chiến Mỹ tham gia tập trận cùng tàu Hải quân Philippines

Các tàu chiến Mỹ tham gia tập trận cùng tàu Hải quân Philippines

Máy bay của Hải quân tham gia tập trận

Máy bay của Hải quân tham gia tập trận

Máy bay của Hải quân tham gia tập trận

Máy bay của Hải quân tham gia tập trận

Máy bay của Hải quân tham gia tập trận

Máy bay của Hải quân tham gia tập trận

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Các binh sĩ Philippines dạy cách sử dụng kiếm cho binh sĩ Hải quân Mỹ

Hoặc thêm cả môn võ gậy truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á

Hoặc thêm cả môn võ gậy truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á

Lính Philippines dạy Mỹ cả môn võ gậy truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á

Lính Philippines dạy Mỹ cả môn võ gậy truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á

Lính Philippines dạy Mỹ cả môn võ gậy truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á

Lính Philippines dạy Mỹ cả môn võ gậy truyền thống của nhiều nước Đông Nam Á

Khởi động chuẩn bị tập võ gậy

Khởi động chuẩn bị tập võ gậy

CARAT cũng dạy các binh sĩ những phương pháp sơ cứu đơn giản

CARAT cũng dạy các binh sĩ những phương pháp sơ cứu đơn giản

Hoặc cách di chuyển cùng đồng đội bị thương

Hoặc cách di chuyển cùng đồng đội bị thương

Sơ cứu tại hiện trường

Sơ cứu tại hiện trường

Sơ cứu tại hiện trường

Sơ cứu tại hiện trường

Sơ cứu tại hiện trường

Sơ cứu tại hiện trường

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất