• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Lạ lùng bộ tộc ở săn cá voi bằng phương pháp thời tiền sử

Kênh BBC của Anh đã thực hiện bộ phim tài liệu về việc săn cá voi bằng phương pháp thủ công tại Indonesia.

Kênh BBC của Anh đã thực hiện bộ phim tài liệu về việc săn cá voi bằng phương pháp thủ công tại Indonesia.

Những người dân của bộ tộc này sinh sống bám biển và họ biết được vị trí hay xuất hiện cá voi

Những người dân của bộ tộc này sinh sống bám biển và họ biết được vị trí hay xuất hiện cá voi

Khi ra khơi, họ sử dụng những ngọn giáo dài hàng mét để đâm cá

Khi ra khơi, họ sử dụng những ngọn giáo dài hàng mét để đâm cá

Nhát đâm chí mạng vào con vật khổng lồ

Nhát đâm chí mạng vào con vật khổng lồ

Có vẻ như nỗ lực đã thành công

Có vẻ như nỗ lực đã thành công

Tác giả bộ phim tài liệu của BBC bên con cá voi vừa bị hạ gục

Tác giả bộ phim tài liệu của BBC bên con cá voi vừa bị hạ gục

Một người dân khoe chiến tích 'đâm cá' của mình

Một người dân khoe chiến tích 'đâm cá' của mình

Người dân, trẻ em cùng nhau kéo con vật khổng lồ vào bờ

Người dân, trẻ em cùng nhau kéo con vật khổng lồ vào bờ

Màn làm xiếc với chiếc lao dài trên biển

Màn làm xiếc với chiếc lao dài trên biển

Những kỹ thuật đâm cá thô sơ này từng được sử dụng từ thời tiền sử

Những kỹ thuật đâm cá thô sơ này từng được sử dụng từ thời tiền sử

Màn xả thịt tập thể của người dân

Màn xả thịt tập thể của người dân

Và đây là những gì còn sót lại của một con vật khổng lồ

Và đây là những gì còn sót lại của một con vật khổng lồ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất